معنی و ترجمه کلمه binder به فارسی binder یعنی چه

binder


ماشين خرمن کوب ،ماده چسباننده ،چسب ،بست مايه ،چسبان ،مواد چسبنده ،کلاسور پرونده ،پوشه پرونده ،(بافندگى )اهرم جعبه ماکو،الياف پشم که بهم پيوسته ونخ پشم را تشکيل ميدهد،شکم بند زنان( پس از وضع حمل)،رسيد بيعانه ،صاحف ،بند
علوم مهندسى : چسب
الکترونيک : چسب
عمران : ذرات خاک رسى که جهت چسبندگى به شن و ماسه اضافه ميشود
معمارى : چسب مايه
شيمى : رنگپايه
ورزش : نوعى واکس اسکى
علوم نظامى : صحاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها