معنی و ترجمه کلمه economic theory به فارسی economic theory یعنی چه

economic theory


بازرگانى : نظريه اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها