معنی و ترجمه کلمه battery groung pattern به فارسی battery groung pattern یعنی چه

battery groung pattern


طرح گسترش توپهاى اتشبار
علوم نظامى : وضع قرار گرفتن توپها در موضع تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها