معنی و ترجمه کلمه land-tie به فارسی land-tie یعنی چه

land-tie


تير يا جرزى که قسمتى از ديوار را بزمين اتصال ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها