معنی و ترجمه کلمه داراى پا به انگلیسی داراى پا یعنی چه

داراى پا

footy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها