معنی و ترجمه کلمه زاموسقه به انگلیسی زاموسقه یعنی چه

زاموسقه

gesso
putty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها