معنی و ترجمه کلمه rotating به فارسی rotating یعنی چه

rotating


چرخشى ،دوار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها