معنی و ترجمه کلمه economic relations به فارسی economic relations یعنی چه

economic relations


بازرگانى : روابط اقتصادى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها