معنی و ترجمه کلمه expansion interface به فارسی expansion interface یعنی چه

expansion interface


تخته مدار که به يک فرد امکان مى دهد تا گرداننده هاى ديسک
کامپيوتر : حافظه جانبى و ساير دستگاههاى جانبى را به يک کامپيوتر اصلى اضافه کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها