معنی و ترجمه کلمه extensive agricultuse به فارسی extensive agricultuse یعنی چه

extensive agricultuse


کشاورزى غير محدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها