معنی و ترجمه کلمه extensive agricultuse به فارسی extensive agricultuse یعنی چه

extensive agricultuse


کشاورزى غير محدود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها