معنی و ترجمه کلمه pleasure به فارسی pleasure یعنی چه

pleasure


کيف ،خوشى ،عيش ،شهوترانى ،انبساط،بخشيدن ،خوشايند بودن ،لذت بردن
روانشناسى : لذت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها