معنی و ترجمه کلمه eyepiece به فارسی eyepiece یعنی چه

eyepiece


عدسى چشمى ،عدسى سردوربين ياميکروسکپ
علوم مهندسى : عدسى
نجوم : چشمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها