معنی و ترجمه کلمه petty cash به فارسی petty cash یعنی چه

petty cash


صندوق ويژه وجوه کوچک ،حساب هزينه هاى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها