معنی و ترجمه کلمه متعاقب به انگلیسی متعاقب یعنی چه

متعاقب

pursuant
subsequent
succedaneous
succedent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها