معنی و ترجمه کلمه encode به فارسی encode یعنی چه

encode


رمز کردن پيام ،کد کردن پيام ،رمزى کردن ،برمز در اوردن( تلگراف و غيره)،برمز نوشتن
کامپيوتر : کدگذارى
علوم نظامى : برمز دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها