معنی و ترجمه کلمه conceptive به فارسی conceptive یعنی چه

conceptive


درک کننده ،تصور کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها