معنی و ترجمه کلمه cold-laid mixture به فارسی cold-laid mixture یعنی چه

cold-laid mixture


عمران : اسفالت سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها