معنی و ترجمه کلمه cube(or third)root به فارسی cube(or third)root یعنی چه

cube(or third)root


ريشه سوم ،کعب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها