معنی و ترجمه کلمه come over به فارسی come over یعنی چه

come over


مسلط شدن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها