معنی و ترجمه کلمه مورد نظر به انگلیسی مورد نظر یعنی چه

مورد نظر

sightly

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها