معنی و ترجمه کلمه central nervous system (cns) به فارسی central nervous system (cns) یعنی چه

central nervous system (cns)


روانشناسى : دستگاه عصبى مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها