معنی و ترجمه کلمه balanced به فارسی balanced یعنی چه

balanced


متعادل ،متوازن
روانشناسى : متوازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها