معنی و ترجمه کلمه cool down (to) به فارسی cool down (to) یعنی چه

cool down (to)


معمارى : خنک شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها