معنی و ترجمه کلمه آجرکارى به انگلیسی آجرکارى یعنی چه

آجرکارى

brickwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها