معنی و ترجمه کلمه فکر بد به انگلیسی فکر بد یعنی چه

فکر بد

mala fide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها