معنی و ترجمه کلمه فکر روشن به انگلیسی فکر روشن یعنی چه

فکر روشن

head work

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها