معنی و ترجمه کلمه فکر ساده و بدون تصور اطفال به انگلیسی فکر ساده و بدون تصور اطفال یعنی چه

فکر ساده و بدون تصور اطفال

tabula rasa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها