معنی و ترجمه کلمه فکر کسى را خراب کردن به انگلیسی فکر کسى را خراب کردن یعنی چه

فکر کسى را خراب کردن

frustrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها