معنی و ترجمه کلمه فیروزه به انگلیسی فیروزه یعنی چه

فیروزه

turquois
turquoise
turquose

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها