معنی و ترجمه کلمه فیزیکى به انگلیسی فیزیکى یعنی چه

فیزیکى

physical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها