معنی و ترجمه کلمه فیزیک اصطکاکى به انگلیسی فیزیک اصطکاکى یعنی چه

فیزیک اصطکاکى

tribophysics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها