معنی و ترجمه کلمه فیصله دادن به انگلیسی فیصله دادن یعنی چه

فیصله دادن

evict

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها