معنی و ترجمه کلمه فیلم منفى به انگلیسی فیلم منفى یعنی چه

فیلم منفى

negative film

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها