معنی و ترجمه کلمه فیل هارمونیک به انگلیسی فیل هارمونیک یعنی چه

فیل هارمونیک

philharmonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها