معنی و ترجمه کلمه قائم بالذات به انگلیسی قائم بالذات یعنی چه

قائم بالذات

increate
self consistent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها