معنی و ترجمه کلمه قابض به انگلیسی قابض یعنی چه

قابض

astringent
prehensile
styptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها