معنی و ترجمه کلمه قابلت احتراق به انگلیسی قابلت احتراق یعنی چه

قابلت احتراق

combustibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها