معنی و ترجمه کلمه قابلیت آمیختن و اختلاط بدون از دست دادن خواص خود به انگلیسی قابلیت آمیختن و اختلاط بدون از دست دادن خواص خود یعنی چه

قابلیت آمیختن و اختلاط بدون از دست دادن خواص خود

miscibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها