معنی و ترجمه کلمه قابلیت ارائه به انگلیسی قابلیت ارائه یعنی چه

قابلیت ارائه

presentability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها