معنی و ترجمه کلمه قابلیت تقسیم به انگلیسی قابلیت تقسیم یعنی چه

قابلیت تقسیم

severability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها