معنی و ترجمه کلمه قابلیت سرایت به انگلیسی قابلیت سرایت یعنی چه

قابلیت سرایت

transmissibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها