معنی و ترجمه کلمه قابلیت سکنى به انگلیسی قابلیت سکنى یعنی چه

قابلیت سکنى

habitability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها