معنی و ترجمه کلمه قابلیت شرب به انگلیسی قابلیت شرب یعنی چه

قابلیت شرب

potability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها