معنی و ترجمه کلمه قابلیت مجازات به انگلیسی قابلیت مجازات یعنی چه

قابلیت مجازات

culpability
punishability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها