معنی و ترجمه کلمه قابلیت مقاومت به انگلیسی قابلیت مقاومت یعنی چه

قابلیت مقاومت

resistivity
stickability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها