معنی و ترجمه کلمه قابلیت نقل و انتقال مالکیت به انگلیسی قابلیت نقل و انتقال مالکیت یعنی چه

قابلیت نقل و انتقال مالکیت

alienability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها