معنی و ترجمه کلمه قابلیت هدایت نور به انگلیسی قابلیت هدایت نور یعنی چه

قابلیت هدایت نور

photoconductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها