معنی و ترجمه کلمه قابل ارسال به انگلیسی قابل ارسال یعنی چه

قابل ارسال

shippable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها