معنی و ترجمه کلمه قابل ارسال به انگلیسی قابل ارسال یعنی چه

قابل ارسال

shippable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها