معنی و ترجمه کلمه قابل استفاده مجدد به انگلیسی قابل استفاده مجدد یعنی چه

قابل استفاده مجدد

reusable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها