معنی و ترجمه کلمه قابل استنباط به انگلیسی قابل استنباط یعنی چه

قابل استنباط

presumable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها